1.สภาพทางกายภาพของแหล่งน้ำจืดที่ดีควารมีลักษณะอย่างไร
ตอบ สีไม่ขุ่นมากเกินไป ไม่มีกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิดสังเกต เช่น กลิ่นเหม็นเน่า หรือกลิ่นสารเคมี เป็นต้น และอุณหภูมิของน้ำไม่สูงเกินไป
 
2.เพราะเหตุใดจึงพบพืชอยู่ที่ผิวน้ำมากกว่าที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร
ตอบ เพราะแสงอาทิตย์สามารถส่องลงมาที่บริเวณผิวน้ำได้มากกว่าบริเวณที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร
 
3.ระบบนิเวศในน้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร
ตอบ ระบบนิเวศในน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น และมนุษย์ก็นำสัตว์น้ำเหล่านั้นมาเป็นอาหาร
 
4.วัฏจักรในระบบนิเวศแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง
ตอบ 2 แบบ ได้แก่ วัฏจักรสั้น เป็นวัฏจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และวัฏจักรยาว เป็นวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
 
5.ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนสารได้กี่ชนิด อะไรบ้าง อธิบายและแสดงวิธีการเกิดการหมุนเวียนสารนั้นให้เห็นด้วย
ตอบ 4 ชนิด ได้แก่ น้ำ คาร์บอน ฟอสฟอรัส กำมะถัน
 
6.ความสัมพันธ์แบบภาวะมีการย่อยสลาย มีผลดีหรือผลเสียต่อระบบนิเวศอย่างไร
ตอบ มีผลดี เพราะ เมื่อมีการย่อยสลายซากต่างๆกับลงสู่ดินแล้ว จะำได้อินทรียสารหรือฮิวมัสในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
 
7.ถ้าปะการังถูกทำลายจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและต่อมนุษย์อย่างไร
ตอบ สิ่งมีชิวิตขนาดเล็กในทะเลจะมีจำนวนลดลง เมื่อเวลาผ่านไประบบนิเวศจะสูญเสียสมดุล สัตว์น้ำที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารก็จะมีจำนวนลดน้อยลงด้วย
 
8.การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชพวกหนอนและแมลง จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไร ควรใช้หรือไม่
ตอบ ไม่ควรใช้ เพราะสารเคมีจะตกค้างในดินทำให้ดินเสีย การเจริญเติบโตของพืชมีปัญหา นกที่มากินหนอนและแมลงที่ถูกสารเคมี จะได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายและอาจตายได้ ทำให้ระบบนิเวศเกิดการเสียสมดุล
 
9.ไนโตรเจนในอากาศเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไนเตรตในดินด้วยวิธีใดบ้าง
ตอบ แบคทีเรียไรโบเซียมในปมรากถั่วของพืชจะตรึงไนโตรเจนในอากาศไว้ และเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนให้กลายเป็นปุ๋ยไนเตรต
 
10.ถ้าสภาพความเป็นกรด-เบสของน้ำและดินเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศนั้นอย่างไรบ้าง
ตอบ ถ้าค่อยๆเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะค่อยๆปรับเปลี่ยนตนเองไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็น แต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นตายได้ และระบบนิเวศอาจเกิดการสูญเสียสมดุล
 
11.ปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกำหนดชนิดของป่าไม้แต่ละประเภท
ตอบ แสงสว่าง อุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ ความชื้นในบรรยากาศ ปริมาณน้ำฝน สภาพภูมิประเทศ สภาพของดิน และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
 
 
 
ปล.ไม่แน่ใจว่าถูกมั้ยนะคะ แหะๆ ^^;;

Comment

Comment:

Tweet

confused smile confused smile ขอบคุนนะ

#6179 By (49.230.78.251|49.230.78.251) on 2015-07-08 06:11

#6178 By (182.53.183.61|182.53.183.61) on 2015-07-07 20:46

#6177 By (49.237.169.51|49.237.169.51) on 2015-06-24 10:11

#6176 By (202.29.179.202|202.29.179.202) on 2015-02-04 09:11

#6175 By (84.232.246.54|178.63.0.194, 84.232.246.54) on 2015-01-09 19:26

กรี๊ดดดดดดดดๆ ขอบคุณมากกเรยนะคะะะ
confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#6174 By aommiezzz (49.230.113.139|10.1.21.132, 49.230.113.139) on 2014-06-29 18:29

buy online <a href="http://www.fbcchalmette.org/phentermine.html">best place to buy phentermine online 2013</a> best site to buy phentermine online

#6173 By lCVcVCEtuYxlFQxSil (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 20:03

buy online <a href="http://www.plumhouserochester.com/soma.html">http://www.plumhouserochester.com/soma.html</a> soma price comparison shopping

#6172 By xhmYUVFZZSS (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 19:46

buy online <a href="http://www.cosmickitchenonline.com/valium.html">can i buy valium without prescription</a> can valium be called into pharmacy

#6171 By QALYVtrVOABWy (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 19:29

buy online <a href="http://www.threetierentertainment.com/ativan.html">front page</a> buy ativan usa

#6170 By ynlZLZYbgJMtFwsb (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 19:11

buy online <a href="http://www.redbluffsportsmanlodge.com/ambien.html">http://www.redbluffsportsmanlodge.com/ambien.html</a> cheap zolpidem online no prescription

#6169 By pKrDpniCQNQd (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 18:54

buy online <a href="http://www.jakes-onthelake.com/accutane.html">http://www.jakes-onthelake.com/accutane.html</a> buy accutane online reviews

#6168 By vqFQruNaaHMlqAIGZy (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 18:37

buy online <a href="http://www.wildgingersushi.com/accutane.html">visit this site</a> reliable online pharmacy accutane

#6167 By tNFRnSyN (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 18:20

buy online <a href="http://sieteleguasequinevet.com/ativan.html">http://sieteleguasequinevet.com/ativan.html</a> ativan sale online

#6166 By RhrRGwBv (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 18:04

buy online <a href="http://www.fbcchalmette.org/phentermine.html">phentermine without prescription where to buy</a> purchase phentermine 37.5 online without prescription

#6165 By wfHMOaUQ (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 14:49

buy online <a href="http://www.plumhouserochester.com/soma.html">soma price</a> soma online pharmacy canada

#6164 By HTbQDlkhNCypdrYcO (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 14:32

buy online <a href="http://www.cosmickitchenonline.com/valium.html">http://www.cosmickitchenonline.com/valium.html</a> is it legal to buy valium online in uk

#6163 By JniaNZrZzlJgYJaKYE (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 14:14

buy online <a href="http://www.threetierentertainment.com/ativan.html">buy lorazepam online no prescription needed</a> buy lorazepam online no prescription uk

#6162 By XjGbgNmZtx (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 13:58

buy online <a href="http://www.redbluffsportsmanlodge.com/ambien.html">ambien online</a> buy zolpidem tartrate uk

#6161 By GfcpTuVHnqyMlx (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 13:31

buy online <a href="http://www.jakes-onthelake.com/accutane.html">reliable online pharmacy accutane</a> ro accutane online pharmacy

#6160 By uWdEKgKHHwodutwc (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 13:15

buy online <a href="http://www.wildgingersushi.com/accutane.html">website link</a> isotretinoin without prescription

#6159 By dWLvHTRNMrOjOz (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 12:59

buy online <a href="http://sieteleguasequinevet.com/ativan.html">http://sieteleguasequinevet.com/ativan.html</a> lorazepam canada pharmacy

#6158 By krKDUevsCT (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 12:42

buy online <a href="http://www.fbcchalmette.org/phentermine.html">read more</a> buy phentermine cheap online without prescription

#6157 By rkGdiujUWpXPxsJprDg (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 09:21

buy online <a href="http://www.plumhouserochester.com/soma.html">visit site</a> how much does soma cost without insurance

#6156 By LWxohmMgn (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 09:05

buy online <a href="http://www.cosmickitchenonline.com/valium.html">buy diazepam</a> buy cheap generic valium online

#6155 By kmfzygEeq (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 08:47

buy online <a href="http://www.threetierentertainment.com/ativan.html">generic lorazepam</a> how much is ativan without insurance

#6154 By WHKgPAxCpOZ (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 08:30

buy online <a href="http://www.redbluffsportsmanlodge.com/ambien.html">how much does zolpidem cost</a> how much does zolpidem cost without insurance

#6153 By kJvgxnfnZD (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 08:12

buy online <a href="http://www.jakes-onthelake.com/accutane.html">where to buy roaccutane isotretinoin</a> where to buy roaccutane uk

#6152 By CUKlritrrWmBVh (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 07:55

buy online <a href="http://www.wildgingersushi.com/accutane.html">website</a> isotretinoin price uk

#6151 By aafTvoflSkVJTBTAhfV (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 07:38

buy online <a href="http://sieteleguasequinevet.com/ativan.html">clicking here</a> temesta online shop

#6150 By etbsoKCVogSS (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 07:21

buy online <a href="http://www.fbcchalmette.org/phentermine.html">http://www.fbcchalmette.org/phentermine.html</a> phentermine pills for sale

#6149 By XhXzmIScYEnuksmfex (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 03:52

buy online <a href="http://www.plumhouserochester.com/soma.html">website link</a> buy soma no prescription overnight

#6148 By eXhZiPPhAHgBl (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 03:35

buy online <a href="http://www.cosmickitchenonline.com/valium.html">can i buy valium in mexico</a> can i buy valium in spain

#6147 By FpAnbsADhBEKXHTxwx (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 03:18

buy online <a href="http://www.threetierentertainment.com/ativan.html">http://www.threetierentertainment.com/ativan.html</a> buy ativan online no prescription

#6146 By LIoZFubtNvGMCDC (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 03:00

buy online <a href="http://www.redbluffsportsmanlodge.com/ambien.html">ambien cr</a> zolpidem online no prescription canada

#6145 By vsjlGthNRFhXTcUenX (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 02:43

buy online <a href="http://www.jakes-onthelake.com/accutane.html">http://www.jakes-onthelake.com/accutane.html</a> amnesteem sale

#6144 By mzhwXedzyf (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 02:27

buy online <a href="http://www.wildgingersushi.com/accutane.html">where can i buy accutane</a> where can i buy accutane cream

#6143 By bhttbvyuSdRDHxuxhLB (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 02:10

buy online <a href="http://sieteleguasequinevet.com/ativan.html">external link</a> lorazepam no prescription canada

#6142 By WFIDnPRYdaZoeDRBrA (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-25 01:53

buy online <a href="http://www.fbcchalmette.org/phentermine.html">http://www.fbcchalmette.org/phentermine.html</a> phentermine pharmacy canada

#6141 By LqTCKOOEVlAiNCQPto (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 22:44

buy online <a href="http://www.plumhouserochester.com/soma.html">generic carisoprodol</a> buy carisoprodol soma

#6140 By YFBgbYfVJWUHDBOb (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 22:27

buy online <a href="http://www.cosmickitchenonline.com/valium.html">read full report</a> how much is valium without insurance

#6139 By yryPwmKbDX (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 22:10

buy online <a href="http://www.threetierentertainment.com/ativan.html">http://www.threetierentertainment.com/ativan.html</a> can i buy lorazepam

#6138 By eiVUBOaAPxXmXBY (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 21:52

buy online <a href="http://www.redbluffsportsmanlodge.com/ambien.html">stilnoct 10mg for sale</a> stilnoct 10mg to buy

#6137 By TWHLdEbNCvIesdfO (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 21:35

buy online <a href="http://www.jakes-onthelake.com/accutane.html">amnesteem isotretinoin cost</a> amnesteem online

#6136 By aIjNvMPYGMCmt (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 21:18

buy online <a href="http://www.wildgingersushi.com/accutane.html">isotretinoin to buy in uk</a> isotretinoin without prescription

#6135 By ulQmEXxbnVseIPl (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 21:00

buy online <a href="http://sieteleguasequinevet.com/ativan.html">get ativan no prescription</a> get lorazepam prescription online

#6134 By QkdKxfFjXXPADucULp (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 20:43

buy online <a href="http://www.fbcchalmette.org/phentermine.html">purchase phentermine online uk</a> purchase phentermine online without prescription

#6133 By oMtYAIJmAWY (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 16:55

buy online <a href="http://www.plumhouserochester.com/soma.html">buy carisoprodol online without prescription</a> buy carisoprodol overnight

#6132 By kbUyxbLsLwCRnye (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 16:38

buy online <a href="http://www.cosmickitchenonline.com/valium.html">valium online pharmacy</a> valium online prescription

#6131 By qYcfdzEypEZTAyCVsSb (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 16:21

buy online <a href="http://www.threetierentertainment.com/ativan.html">ativan overnight shipping</a> ativan pharmacy

#6130 By RRnnUaPdMgGNznfclJG (91.232.96.19|91.232.96.19) on 2014-06-24 16:03